คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 100,644 คน เพิ่มขึ้น 100 คนในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 23 คน และผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 77 คน หายป่วยเพิ่มขึ้น 42 คน และยังมีผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอย่างน้อย 1,823 คน ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตยังสะสมคงอยู่ที่อย่างน้อย 4,634 ราย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมากกว่า 13 ล้านคนในเมืองซีอาน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี ได้รับคำสั่งให้ใช้ชีวิตอยู่ภายในเคหสถานให้มากที่สุด การออกนอกบ้านเพื่อหาซื้อสิ่งของจำเป็น มีโควตาครัวเรือนละ 1 คน ออกจากบ้านได้ทุก 2 วัน หากต้องการเดินทางข้ามเมือง ข้ามเขต หรือข้ามมณฑล ต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเอกสารไปแสดงที่จุดตรวจ และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบภายในเวลาที่กำหนด

แม้เที่ยวบินขาเข้าสู่เมืองส่านซียังคงมีให้บริการอยู่บ้าง แต่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมดแล้ว เช่นเดียวกับบริการรถบัสโดยสาร โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นหลังเมืองส่านซียืนยันผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 9-22 ธ.ค.ที่ผ่านมา